กรกฎาคม

58. 11. 29
posted by: NFC
ฮิต: 960

62 07 1214 

  

            เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 นายปิยะ มีสวัสดิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านข้าว ครั้งที่ 4/2562 (ครั้งที่5 ของปีงบประมาณ 2562) เพื่อพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์พัฒนาข้าวอินทรีย์ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยนำข้อมูลยุทธศาสตร์ข้าวของสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดเป็นแนวทางในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

67425465 2371115282981867 2737652814925791232 o        67481830 2371115376315191 5776758354881806336 n

67441936 2371115442981851 7499967094520283136 n

 67328356 2172982106157700 1802874262650880000 n

62 07 25 09   

62 07 30

62 07 31