ธันวาคม

58. 11. 29
posted by: NFC
ฮิต: 930

61 12 12 01

 61 12 12 14.00

                                   วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมบัติ อำนาคะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี            พร้อมด้วย น.ส อรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกร      จังหวัดสระบุรี เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ เพื่อยื่นหนังสือ แจ้งประเด็นปัญหา        โรคระบาด (ชนิด) ปากและเท้าเปื่อยในโคนม ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยได้ความว่า ท่านรองผู้ว่าฯ มอบหมายให้รักษาการปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับ มทบ.18 จ.สระบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ            ข้อเท็จจริง และร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.          ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.10 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในการนี้นายสมบัติ อำนาคะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมหารือ ประเด็นปัญหา ตามวัน และเวลาดังกล่าวด้วย

 61 12 17 01  61 12 17 02

61 12 18

61 12 19

 61 12 21

61 12 23

61 12 24

61 12 24 02

61 12 26 01

61 12 26 02