ธันวาคม

58. 11. 29
posted by: NFC
ฮิต: 1410

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 07.00 น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีตักบาตร บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) แก่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดตาลเดี่ยว ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ประธาน, หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวสระบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นจำนวนมาก

59 12 01

 

          สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี  ร่วมกับผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ประชุมเวทีประชาคมตำบลบ้านยาง เพื่อเก็บข้อมูล จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2561 - 2564 ณ บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เกษตรกรในตำบลให้ความร่วมมือกรอกข้อมูลเป็นอย่างดี

59 12 08

 

          สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี  ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์ สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี และผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลหนองย่างเสือ ประชุมเวทีประชาคมตำบลหนองย่างเสือ เพื่อเก็บข้อมูล จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2561 - 2564 ณ ห้องอเนกประสงค์ วัดคลองไทร ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสรบุรี โดยมีท่านเกษตรอำเภอมวกเหล็กเป็นประธานการประชุม และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ร่วมรับฟัง/ความต้องการของเกษตรกรและให้ความมั่นใจกับเกษตรกรในพื้นที่ในการร่วมบูรณาการกับสภาเกษตรกร จังหวัดสระบุรี ในแผนงานโครงการที่จะเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลหนองย่างเสือต่อไป

59 12 09

 

   

 59 12 19 0159 12 19 02

 

59 12 20

 

 59 12 26 0159 12 26 02

 

59 12 26 0359 12 26 04

 

59 12 27 0159 12 27 02

 

 

 59 12 27 0359 12 27 04

 

 

59 12 27 05        59 12 27 06

 

59 12 28 0159 12 28 02

 

 

59 12 29 0159 12 29 02