มีนาคม

58. 11. 29
posted by: NFC
ฮิต: 2553

         วันที่ 13-14 มีนาคม 2559  สมาชิกสภาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมสัมมนาโครงการสานพลังประชารัฐสร้างเศรษฐกิจรากฐาน ณ ฮอลล์ 9 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

  59 03 13 14 01W

          

     วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นางสาวอรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด และนายอำเภอ ทุกอำเภอ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ เป็นประธานการประชุม

59 03 29 01w