มกราคม

58. 11. 29
posted by: NFC
ฮิต: 2432

           สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดจัดทำโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับตำบลให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประชุมระดมความคิดเห็น ที่เกิดจากการสะท้อนปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง ทั้งนี้ทางสภาเกษตรกรได้ลงพื้นที่จัดทำโครงการตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจัดทำแผนฯที่ ต.ตาลเดี่ยว ต.หัวปลวก ต.พุคำจาน ต.ดอนทอง ต.ไก่เส่า ต.ดงตะงาว ต.หนองยาว ต.หนองหมู ต.วังม่วง ต.ซับสนุ่น ต.โพนทอง และ ต.สร่างโศก จ.สระบุรี

 59 01 01 001

       วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดมณีโชติ ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ภายในงานมีบูธกิจกรรมจากหน่วยงานอื่นๆที่มาร่วมให้ข้อมูลความรู้แก่เกษตรกร โดยมี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด

59 02 18 001