กิจกรรมปี 62


61 10 01 01

61 10 01 02

 

61 10 01 03

61 10 02

61 10 03

 

61 10 04 01

61 10 04 02

61 10 05

61 10 10

 

61 10 15 01

61 10 15 02

61 10 15 03

 

61 10 19

61 10 19 2

61 10 20

61 10 20 2

61 10 22

61 10 24

61 10 26

 

                    วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2561                  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว อำเอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

                   61 10 29 01           61 10 29 02                             61 10 29 03             61 10 29 04

 

61 11 1

 61 11 02

61 11 05

61 11 05 2

61 11 05 3

61 11 06

61 11 06 2

61 11 07

61 11 07 2

 

61 11 08

61 11 08 2

 

61 11 09

61 11 12

61 11 12 02

 

61 11 13

61 11 14

61 11 14 2

61 11 15

61 11 15 2

61 11 16

61 11 16 2

61 11 18

61 11 18 2

61 11 19

61 11 19 2

 

61 11 19 3

61 11 20

 

61 11 20 2

61 11 21

61 11 21 2

 

61 11 22

 

61 11 28

 

   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. การประชุมคณะทำงานด้านการตลาด ราคาผลผลิตทางการเกษตร              และเกษตรอุตสาหกรรม  ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

61 11 30 01  61 11 30 02  61 11 30 03

 

61 12 12 01

 61 12 12 14.00

                                   วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมบัติ อำนาคะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี            พร้อมด้วย น.ส อรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกร      จังหวัดสระบุรี เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ เพื่อยื่นหนังสือ แจ้งประเด็นปัญหา        โรคระบาด (ชนิด) ปากและเท้าเปื่อยในโคนม ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยได้ความว่า ท่านรองผู้ว่าฯ มอบหมายให้รักษาการปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับ มทบ.18 จ.สระบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ            ข้อเท็จจริง และร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.          ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.10 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในการนี้นายสมบัติ อำนาคะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมหารือ ประเด็นปัญหา ตามวัน และเวลาดังกล่าวด้วย

 61 12 17 01  61 12 17 02

 

61 12 18

61 12 19

 

61 12 23

61 12 24

61 12 24 02

 

62 01 30

 

62 02 01

 

62 02 12


IMAGE การเพาะเลี้ยงปลาดุก
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การเลี้ยงกบ
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การขุนโค สำหรับเกษตรกรรายย่อย
วันอังคาร, 24 มกราคม 2560
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การเลี้ยงสุกร
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
วันอังคาร, 24 มกราคม 2560
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การปลูกอ้อยแบบลดต้นทุน
วันอังคาร, 24 มกราคม 2560
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การขยายพันธ์ผักหวานป่า
วันอังคาร, 24 มกราคม 2560
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การลดต้นทุนการผลิตข้าว
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การเพิ่มผลผลิตเห็ดฟาง
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น